Liên hệ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ VỆ SINH ĐĂNG KHOA

Địa chỉ: 1291 Ninh Hiệp, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh

Điện Thoại: 0978.2969.25 - 0975.114.533 - 0913.955.242

Email: trangtranbvdktn@gmail.com

Website: ruthamcautayninh.vn